275,88 TL KDV Dahil
311,88 TL KDV Dahil
59,88 TL KDV Dahil
67,08 TL KDV Dahil
149,88 TL KDV Dahil
179,88 TL KDV Dahil
59,88 TL KDV Dahil
119,88 TL KDV Dahil
35,88 TL KDV Dahil
53,88 TL KDV Dahil
13,20 TL KDV Dahil
35,88 TL KDV Dahil
59,88 TL KDV Dahil
119,88 TL KDV Dahil
13,20 TL KDV Dahil
35,88 TL KDV Dahil
13,20 TL KDV Dahil
47,88 TL KDV Dahil
323,88 TL KDV Dahil
419,88 TL KDV Dahil
51,00 TL KDV Dahil
83,88 TL KDV Dahil
51,00 TL KDV Dahil
83,88 TL KDV Dahil
13,20 TL KDV Dahil
35,88 TL KDV Dahil
13,20 TL KDV Dahil
29,99 TL KDV Dahil
13,20 TL KDV Dahil
47,88 TL KDV Dahil
24,90 TL KDV Dahil
36,00 TL KDV Dahil
Sold out
47,88 TL KDV Dahil
59,88 TL KDV Dahil
Sold out
13,20 TL KDV Dahil
35,99 TL KDV Dahil
Sold out
13,20 TL KDV Dahil
47,88 TL KDV Dahil
Sold out
35,99 TL KDV Dahil
60,00 TL KDV Dahil
Sold out
13,20 TL KDV Dahil
47,88 TL KDV Dahil
Sold out
35,88 TL KDV Dahil
47,88 TL KDV Dahil
Sold out
11,99 TL KDV Dahil
29,99 TL KDV Dahil
Sold out
59,88 TL KDV Dahil
77,88 TL KDV Dahil
Sold out
15,48 TL KDV Dahil
29,99 TL KDV Dahil
Sold out
35,88 TL KDV Dahil
59,88 TL KDV Dahil
Sold out
35,88 TL KDV Dahil
47,88 TL KDV Dahil
Sold out
17,88 TL KDV Dahil
29,99 TL KDV Dahil
1 2 3 >

Witchcraft Nedir?

Kelime anlamı olarak doğa üstü durumların oluşumu anlamına gelmektedir. Witchcraft olan kişilerin genellikle kötü amaçlara hizmet ettikleri bilinir. Bu kişilerin doğa üstü güçlere sahip olduğu ve bu güçleri kötü amaçlar uğruna kullandıklarına inanılır. Vika isimli bir dine inanırlar.

Cadılık, çeşitli doğaüstü güçlere sahip varlıklar ile iletişime geçme ve bağlantı kurma olarak ifade edilir. Wicca’lar, çağdaş bir pagan dinine ait bir topluluk olarak bilinir.

Witchcraft hem dini hem de mitolojik alanda kendini gösterir. Popüler kültürde genellikle siyah pelerinli, uçan süpürgeli, sivri başlıklı kötü kadın olarak tasvir edilir.

Wicca’lar çağdaş bir dine inanmayı tercih ettikleri için pagan dinine geçmişlerdir.

Wicca, Sanskritçe’de büyücü, kötü ruh anlamına gelirken, Batı dillerinde ise falcı anlamına gelmekteydi.

Orta Çağ’da cadılar genelde kötü yaratıklarla iletişim kurduklarına inanılan kadınlardır.

En eski cadı kaydı 931-721 arasında İncil’de görülmüştür.

Wicca Nasıl Olunur?

Wiccalar doğa üstü güçlere inanan neo pagan bir dine mensup kişilere verilen isimdir. 1950’lerde İngiltere’de yayılma göstermiş bu dini inanış dünya çapında popülerlik kazanmıştır. Genellikle Şamanizm ve yerli halk inanışlarından etkilenerek gelişme göstermiştir. Vikalar, vika meclisi adı verilen çoklu gruplar halinde faaliyet gösterirler.

Vikalar doğal güçlere inanırken aynı zamanda onlarla iletişim kurmaya çalışırlar. Bu inanış sistemine göre kadın ve erkek herkes eşit olmalıdır.

Bu dine mensup kişiler “Tanrı ve tanrıça” olarak iki yaratıcı gücün varlığına inanır. Tanrı ve Tanrıça dünya ve ayda var olur. Tanrılar dünyadaki ürünleri meydana getirir.

Bu inanış sisteminde doğadaki güçlerle ritüel ve çeşitli sembollerle iletişim kurmaya çalışırlar. Genellikle büyü, ritüel vb. konulara önem verirler.

Bu ritüeller genelde doğa üstü güçlere tapmak ya da anmak amacıyla yapılır. Bu tarz davranışlarla doğa üstü güçlerden çeşitli konularda yardım isterler. Bunu yaparken genellikle sembol ve özel işaretler kullanırlar. Birtakım sözler ve cümleler tekrarlayıp ritüellerini gerçekleştirebilirler. Ritüeller tek başına yapılabileceği gibi grup halinde de gerçekleştirilebilir.

Wicca inanış sistemini ve tarzını benimseyen kişilerin bu inanışa uygun bir yaşam tarzı seçmeleri gerekmektedir. Wiccalar genellikle doğa ile uyumlu bir şekilde yaşarlar. Ekoloji ile ilgili konularda duyarlı bir yaşam sürmeye çalışırlar.

Wiccalar’ın bir lideri yoktur. Wicca’lık organize bir inanış değildir.

Birçok Wicca doğaya saygısızlık etmemek adına vejeteryan beslenme tarzını benimser.

Wiccanlara göre şifa enerjisini kişi çok uzak mesafelere gönderebilir. Wiccanlar için benimsenmiş bir yazılı kutsal metin yoktur.

Wiccan Ritüelleri ve Gelenekleri

Doğum: Bir kişinin Wiccan olarak yeniden dünyaya gelişini temsil eder. Tekrar dünyaya gelen kişiye yeni bir isim verilir.

Cenaze Töreni: Wiccan olarak yaşamış ve ölmüş bir kişinin ardından ağıt yakmaktır. Bir meclis oluşturulur. Meclis, vaftiz ebeveyni olarak hareket eder.

Wiccan Rede: Wiccanlar için önemli bir ahlaki kuraldır. “Kimseye zarar vermeden istediğini yap.” Anlamına gelmektedir.

Wiccanlar İçin Özel Günler

Wiccanlar doğaya daha yakın olmak amacıyla Şabat adı verilen bir bayram kutlarlar.

Ostara: 21 Mart tarihinde bahar ekinoksunu kutlarlar.

Imbolc: 31 Ocak tarihinde kışın bahara dönüşünü kutlarlar.

Beltane: 30 Nisan tarihinde ilkbaharın yaza dönüşünü kutlarlar.

Litha: 22 Haziran tarihinde yaz gündönümünü kutlarlar.

Lunasa: 31 Temmuz tarihinde yazın sonbahara dönüşünü kutlarlar.

Mabon: 21 Eylül tarihinde sonbahar ekinoksunu kutlarlar.

Samhain: 31 Ekim tarihinde sonbaharın kışa dönüşünü kutlarlar.

Yule: 21 Aralık tarihinde kış gündönümünü kutlarlar.

Tarot Falı Nedir?

İnsanların zihinlerini ve ruhlarını keşfetmeye yardımcı olan gizemli ve büyülü bir araç olduğuna inanılır. Tarot kartları aracılığı ile bakılan bu fal büyülü dünyasıyla insanların ilgisini çekmektedir. Tarot kartları, üzerindeki sembol ve renkli tasarımları ile dikkat çeker. Geleceğe dair bir rehber bulmak, geleceği tahmin etmek ve insanın içsel bir keşif yapması amacıyla kullanılabilir.

Tarot falının kökeni Orta Çağ dönemine uzanır. İlk başlarda oyun kartı olarak kullanılan tarot kartları zamanla başka amaçlar için kullanılmaya başlamıştır. 18. Yüzyıldan sonra tarot kartları kehanet aracı olarak kullanılmışlardır. 19. yüzyıldan sonra büyü ile ilişkilendirilmiş ve modern tarot oluşmaya başlamıştır.

Tarot kartlarında her kart farklı bir anlam ifade eder. Kartlar, kendine özgü sembol, simge ve renkler içerir. Kartların üzerindeki sembollere göre etkileri ve anlamları da farklılık göstermektedir.

Tarot, kişinin iç dünyasına da ışık tutabilir. Kullanıcıların kendilerini anlamasına, davranış kalıplarını ve zorlu düşüncelerini keşfetmesine yardımcı olabilir.

Tarotlar 78 karttan oluşur. Kartlar, büyük arkana ve küçük arkana olarak iki gruba ayrılır. Büyük arkana 22, küçük arkana 56 karttan oluşur. Bu kartlar dört ana elementi temsil eder. Bu elementler kupa, asa, kılıç ve disktir.

Çapraz, Üçlü Kart, Celtic Cross gibi farklı tarot bakma yolları vardır. Her yöntem farklı bakış açıları sunar. Tarot destesinden rastgele seçilen kartlar bir düzen içinde açılır ve yayılır. Kartların her birindeki semboller bakarak farklı konularda farklı yorumlar yapılabilir.

Kartlar geleceği kesin olarak tahmin etmez. Fakat geleceğe ışık tutmanıza yardımcı olabilir. Farklı bakış açıları ile ilişkilerinizi, kariyerinizi, işinizi vb. yaşam konularınızı yönlendirmenize yardımcı olabilir. Tarot falı bakan kişinin kartları yorumlamasına dayanır. Bu yorumlar, kartları okuyan kişinin kişisel deneyimlerine ve sezgilerine göre farklılık gösterebilir.

Kartlar, sadece geleceğe ışık tutmak amacıyla değil, geçmişe anlam vermek ya da şu an içinde bulunduğunuz durumu anlamlandırmak için de kullanılabilir.                                                                                            

Rune Setleri Ne İçin Kullanılır?

Rune kartları, genelde büyülü olduklarına inanılan sembol ve işaretleri içeren kartlara verilen isimdir. Bu kartlara ait ilk örnekler İskandinav ülkelerinde görülmüştür.

Rune teknikleri ile sevgi, aşk, başarı, saygınlık ve sağlık gibi kavramların enerjilerini üzerinize çekebilirsiniz. Rune açılım sisteminde sembolleri karıştırarak düz bir zemin üzerine atmanız gerekir. Bu şekilde kendi açılımınızı oluşturabilirsiniz. Sembolleri yorumlamadan önce hangi sembolün ne anlama geldiğini incelemeniz gerekmektedir. Sembollerin tek başına anlamları olabileceği gibi yan yana geldiklerinde farklı anlamlar da ifade edebilirler. Runeleri karıştırmak için bir torba ya da kese tercih edebilirsiniz.

Carpe’nin birbirinden farklı tasarımlı dekoratif, şık rune keselerine ve rune kartlarını da içeren setlerine Witchcraft kategorimizden ulaşabilirsiniz.

Eğlence Tahtası Nedir?

Bu tahtaların kullanım amacı ruhlarla iletişim kurmaktır. İnsanlar bu tahtanın koyulduğu bir zemin çevresinde toplanırlar. Genellikle bu tahtada alfabe, sayılar, evet, hayır, merhaba ya da hoşça kal gibi ifadeler yer alır. Tahtanın üzerinde hareket eden ok şeklinde bir parça bulunur. Katılan kişiler ortada bulunan parçaya ellerini yerleştirirler. Bu tahta hareket ederse ruhlarla iletişim kurulduğuna inanılır. Tahta üzerindeki nesne hangi harflerin üzerine gidiyorsa bu harfler not edilir. Ortaya çıkan cümlelerin iletişime geçen ruhun verdiği bir mesaj olarak düşünülür. Oyuna başlarken ilk olarak cevabı evet ya da hayır olan sorular sorarak başlamanız tavsiye edilir. Basit sorular sormak etkili cevaplar almanıza yardımcı olabilir. Oyundan çıkarken ellerinizi hoşça kal ifadesine götürmeniz ve özellikle oyunu bu şekilde bitirmeniz önerilir. Bu tahta günümüzde hem korku oyunu hem de eğlence amaçlı kullanılmaktadır.

Siz de hem arkadaşlarınızla eğlenirken biraz gerilerek keyifli vakitler geçirmek istiyorsanız hem de ruhani iletişimlere ilgi duyan bir Wicca’ysanız Carpe’nin Witchcraft tarzı ürünlerinden satın alabilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR